Regulamin serwisu Biurodowynajecia.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Reklamy i ogłoszenia publikowane na stronie biurodowynajecia.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. biurodowynajecia.pl nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń publikowanych na stronie biurodowynajecia.pl.

User : any visitor with access to Biurodowynajecia.pl Service via the Website and Mobile Site and Consultant Service Biurodowynajecia.pl accessible from different media.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu www.biurodowynajecia.pl (biurodowynajecia.pl), którego właścicielem jest Profedom Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 39a.

2. W serwisie www.biurodowynajecia.pl publikowane są oferty sprzedaży/wynajmu nieruchomości komercyjnych (powierzchnie biurowe) przez osoby fizyczne i prawne, zwane dalej klientami. Serwis przewiduje inne formy reklamowania się przez klientów (banery, artykuły sponsorowane) oraz inne dostępne w aktualnej ofercie.

3. Reklamy i ogłoszenia publikowane w serwisie www.biurodowynajecia.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Korzystanie z dostępnych w serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związane z zaprezentowaniem firm, produktów, usług i nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. biurodowynajecia.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

5. Serwis www.biurodowynajecia.pl nie pośredniczy w transakcjach zawieranych przez klientów ani nie reprezentuje właścicieli nieruchomości.

6. Treść zamieszczanych w serwisie www.biurodowynajecia.pl ofert nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.

7. W przypadku naruszenia regulaminu biurodowynajecia.pl zastrzega sobie prawo do poprawek edytorskich, odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia z serwisu www.biurodowynajecia.pl. Serwis biurodowynajecia.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania logo, nazwy, treści, zdjęć będących własnością klienta przez osoby trzecie.

8. Za treść publikowanych ogłoszeń odpowiada klient, który jest także zobligowany do aktualizacji danych raz usuwania ofert, w przypadku kiedy stracą ważność.

9. Za udostępnione przez serwis hasło i login odpowiada klient. Serwis nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego działania osób trzecich wykorzystujących powierzone klientowi: login oraz hasło.

10. Klient publikujący ofertę w serwisie www.biurodowynajecia.pl wyraża zgodę na upublicznienie danych kontaktowych umożliwiających zidentyfikowanie ogłoszeniodawcy.

11. biurodowynajecia.pl nie odpowiada za przerwy w normalnym działaniu serwisu spodowane awarią serwera.

12. biurodowynajecia.pl zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu www.biurodowynajecia.pl spowodowanych pracani nad uaktualnieniem serwisu, zmian oprogramowania.

13. biurodowynajecia.pl nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między użytkownikami serwisu, będących wynikiem publikacji w biurodowynajecia.pl ogłoszenia/wizytówki oraz wymiany zapytań i informacji.

14. biurodowynajecia.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klientów, a także zdolność do realizacji transakcji.

15. biurodowynajecia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu serwisu www.biurodowynajecia.pl

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Profedom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A (02-672 Warszawa). biurodowynajecia.pl przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności biurodowynajecia.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez biurodowynajecia.pl.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). biurodowynajeciapl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.
biurodowynajecia.pl zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w biurodowynajecia.pl. biurodowynajecia.pl może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.